Prototype

En prototype skisserer en tiltenkt løsning og er viktig å ha på plass før en starter utredning av utviklingsprosessen. Vi bygger klikkbare prototyper til din app som som tar høyde for brukerreiser, MVP og ikke minst brukeropplevelse.

Prototyper som vekker din idé til live

Prototypen sin hensikt er å kunne gi en opplevelse av hvordan den endelige løsningen vil kunne bli. Her definerer vi funksjonalitet til MVP sammen med kunden, kravspekk og design på de ulike sidene. 

Arbeidsprosess

Som regel har vi en workshop for å forstå prosjektet og kartlegge behov til og begynne med. Deretter går vi til verks med utbygging av noen enkle brukerreiser som vi presenterer i neste workshop.

Basert på en felles forståelse og enighet starter vi prosessen med å designe noen av de ulike skjermene og presenterer dette på workshop nr 3. Etter dette har vi, i lag med kunden dannet et fundament som kan bygges videre på til ferdigstillelse av prototypen. På siste workshop vil det bli presentert en klikkbar prototype som kan vises til investorer, ledelsen eller andre stakeholders i prosjektet.    

Kontakt oss

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med?
Send oss en melding så kommer vitilbake
til deg snarest.

Utviklet av Creative, en del av Yes Group