Tjenester

Hva vi jobber med

Dette er det vi kan hjelpe deg med

Webutvikling

Vi har lang erfaring med webutvikling, og jobber med flere ulike teknologier og programmeringsspråk.

Integrasjoner

Integrasjoner sørger for at data kan flyte smart mellom ulike systemer og arbeidsverktøy. Som gjør at du sparer både tid og penger.

Nettbutikk

Vi jobber aktivt med utvikling og markedsføring & salg på nett. Målet er å hjelpe deg med det tekniske til omsetningsvekst og skalering.

Apputvikling

Apper er ypperlige verktøy som er lett tilgjengelig for brukerne. Vi utvikler brukervennlige apper for iOS og Android.

Prototype

En prototype skisserer en tiltenkt løsning og er viktig å ha på plass før en starter utredning av utviklingsprosessen. Vi bygger klikkbare prototyper til din app.

Vår arbeidsmetode

Hvordan vi jobber

Et hvert prosjekt har ulike utfordringer, mål og hensikter. En felles nevner for alle prosjekter vi jobber med er vår initielle tilnærming som består av:

Forstå problemet

Vi setter oss inn i dine utfordringer, mål og ambisjoner, deretter finner vi ut hvordan det kan løses.

Prototyping

Vi lager skisser og brukerreiser for nettsiden eller applikasjonen din. Sammen med deg finner vi riktig løsning.

Utvikling

Når prototype er ferdig og alle parter er enige om den tiltenkte løsningen iverksetter vi utvikling og tester underveis med deg.

Lansering

Etter utvikling, testing og kvalitetssikring lanserer vi løsningen til de ulike plattformene tjenesten din skal være tilgjengelig.

01.

Webutvikling

Teknologiene vi benytter for webutvikling er som regel JavaScript, React.js, Node.js, og PHP. Vi holder oss stadig oppdatert på nye og eksisterende rammeverk for å kunne levere robuste løsninger av høy kvalitet.

02.

Integrasjoner

Vi har mange års erfaring med å utvikle integrasjoner som letter din arbeidshverdag og gjør deg og din bedrift mer effektive. Det frigjør tid som du heller kan bruke på salg og produktutvikling.

03.

Apputvikling

Vi foretar en grundig kartlegging av dine behov og hvilken teknologi appen skal bygges på. Deretter tar vi noen runder med prototyping, design og brukertesting for å perfeksjonere den tiltenkte løsningen.

04.

Nettbutikk

Vi har mange års erfaring med å utvikle integrasjoner som letter din arbeidshverdag og gjør deg og din bedrift mer effektive. Det frigjør tid som du heller kan bruke på salg og produktutvikling.

05.

Prototype

Design teamet vårt bygger prototype for både desktop- og mobilvisning, slik at du får sett akkurat hvordan løsningen din vil se ut og oppleves på ulike digitale flater.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller lurer på hva vi kan hjelpe deg med kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi kommer tilbake til deg snarest.

Utviklet av Creative, en del av Yes Group